Höstens program 2022

 

Söndag 11/9

11.00 Gudstjänst i Missionskyrkan

 Beo predikar, Britt Olofsgård leder

 Nattvard

 

Torsdag 15/9

18.00 Församlingsmöte i missionskyrkan

 

Söndag 18/9

10:00 Gemensam församlingsdag i Vallersvik,    Mariannelund, Bertil Wik predikar

 Lunch och promenad

 Bibelstudium, samtal och nattvard

 Anmälan till Helene Sandberg 0767657151

 

Tisdag 20/9

18.30 Hemgruppen hos Britt Olofsgård

 

Söndag 25/9

11.00 Ekumenisk gudstjänst i Missionskyrkan

 Leif Eriksson predikar, Febe Boman leder

 

Tisdag 27/9

17.30 Mat och församlingsafton i Betel

 

Söndag 2/10

11:00. Gudstjänst i Betel

 Beo Christensson  predikar

 Missionsrapport samt Missionskollekt

 Nattvard

 

Tisdag 4/10

18.30 Hemgrupp hos Sandbergs

 

Söndag 9/10

11.00 Gudstjänst i Missionskyrkan

 Nils-Gunnar Wenhov predikar, Febe Boman leder

 

Söndag16/10

11.00 Gudstjänst i Betel

 Bertil Wik predikar

 

Tisdag 18/10

18.30 Hemgrupp hos Karin Andersson

 

Söndag 23/10

11.00 Gudstjänst i Missionskyrkan

 Aron Pettersson predikar, Lars Karlsson leder

 

Mån 24/10

18.00 Församlingsmöte med Johan Einarsson

 i Missionskyrkan

 

Sönd 30/10

11.00 Gudstjänst i Betel

 Jan-Olof Emilsson predikar

 

Tisdag 1/11

18.30 Hemgruppen hos Diana

 

Lördag 5/11

11.00 Alla Helgons dag, Gudstjänst

 på Kröngården

 

Söndag 6/11

11.00 Gudstjänst i Missionskyrkan

 Nils-Gunnar Wenhov predikar,

 Bernt-Ove Christensson leder, nattvard

 

Tisdag 8/11

17.30 Mat och församlingsafton i Betel

 

Lördag 12/11

16.00 Missionsfest i Linnékyrkan i Kisa

 Rapport från Kongoresenärerna

 

Söndag 13/11

11.00 Gudstjänst i Betel

Bertil Wik predikar

 

Tisdag 15/11

18.30 Hemgruppen hos Lars Karlsson

 

Söndag 20/11

11.00 Gudstjänst i Missionskyrkan

 Per-Gunnar (Pekka) och Kristina Enocsson    predikar och sjunger, Lars Karlsson leder

 

18.00 Kröngårdens årsmöte på Kröngården

 

Söndag 27/11

11.00 Adventsgudstjänst i Södra Vi kyrka

 

11.00 Gudstjänst i Betel

Beatrice och Christian Edlund medverkar

 

Tisdag 29/11 18.30 Hemgrupp hos Karin Andersson

 

Söndag 4/12

11.00 Gudstjänst i Missionskyrkan

Nils-Gunnar Wenhov predikar,

Britt Olofsgård leder

 

Söndag 11/12

11.00 Gudstjänst i Betel

Bertil Wik predikar. Nattvard

 

Tisdag 13/12

18.30 Hemgrupp hos Isabell Linder

 

Söndag 18/12

11.00 Gudstjänst i Missionskyrkan

Fräls oss från ondo av Lignell och Västberg (Libris förlag, 2020) har varit en hjälp för mig för att försöka förstå psykologin i skeendet som jag skildrar.

Magnus Carlsson predikar. Beo leder.

 

Söndag 25/12

10.00 Jul i Stallet i Björkesnäs

 

 

2023

 

Söndag 1/1

11.00 Gudstjänst i missionskyrkan

 Bernt-Ove Christensson predikar,

 Febe Boman leder, Nattvard

 

Fredag 6/1

11.00 Årsmöte Betel

 Magnus Sandberg predikar

 

Söndag 8/1

11.00 Gudstjänst i Betel

 Karl-Oskar Fredriksson predikar

 

Tisdag 10/1

18.30 Hemgrupp hos Febe Boman

 

Söndag 15/1

11.00 Gudstjänst i Missionskyrkan

 Nils-Gunnar Wenhov predikar,

 Lars Karlsson leder

 

 Ekumeniska helgen

Lördag 21/1 Program kommer senare

Söndag 22/1   Program kommer senare

 

Tisdag 24/1

18.30 Hemgrupp hos Britt Olofsgård

 

Söndag 29/1

11.00 Gudstjänst i Missionskyrkan

 Johanna Fredrixon predikar,

 Britt Olofsgård leder

 

 

 

Återkommande

 

Tisdagar

19:00 Hemgrupper för Betelförsamlingen (varierar, kontakta ordf Monica Hallingfors för mer info)

 

Tisdagar

19:00 Digital bön, Missionsförsamlingen (kontakta Beo för anslutning)

 

Torsdagar

18:00 Klippan i Missionskyrkan. Jämna veckor. Aktivitet för åk 5-6.

 

Fredagar

17:30 Draget i Betel. Aktivitet för åk 3-6.

 

Söndagar

19:00 Bön i Betel

 

 

 

Copyright © 2020 Betelförsamlingen i Djursdala.